Bài báo Khoa học

Mô phỏng thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch

Mô phỏng thiết bị hạn chế dòng ngắn mạchHot

Bài báo “Mô phỏng thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch kiểu máy biến áp trên lưới điện phân phối 22kv tại Tp. Hồ Chí Minh”.

Morphological change assessment from intertidal to river-dominated zones using multiple-satellite imagery

Morphological change assessment from intertidal to river-dominated zones using multiple-satellite imageryHot

Full Length Article “Morphological change assessment from intertidal to river-dominated zones using multiple-satellite imagery: A case study of the Vietnamese Mekong Delta”.

Synthesis of silver/reduced graphene oxide for antibacterial activity

Synthesis of silver/reduced graphene oxide for antibacterial activityHot

Full Length Article “Synthesis of silver/reduced graphene oxide for antibacterial activity and catalytic reduction of organic dyes”.

Điều phối dòng công suất cho lưới điện Microgrid

Điều phối dòng công suất cho lưới điện MicrogridHot

Bài báo “Mô phỏng điều phối dòng công suất cho lưới điện Microgrid sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời và hệ thống pin lưu trữ năng lượng”

Controllable synthesis of MoS2/graphene low-dimensional nanocomposites

Controllable synthesis of MoS2/graphene low-dimensional nanocompositesHot

Full Length Article “Controllable synthesis of MoS2/graphene low-dimensional nanocomposites and their electrical properties”

Điều khiển tàu định vị động

Điều khiển tàu định vị độngHot

Bài báo “Điều khiển tàu định vị động dùng mô hình nội”

Chế tạo hạt Fe3O4 tách chiết DNA

Chế tạo hạt Fe3O4 tách chiết DNAHot

Bài báo “Chế tạo hạt nano Fe3O4 nhiều kích thước ứng dụng trong tách chiết DNA từ mẫu sinh học”.

Đan cài ion Na+ vào olivine LiFePO4

Đan cài ion Na+ vào olivine LiFePO4Hot

Bài báo “Nghiên cứu quá trình đan cài ion Na+ vào cấu trúc olivine LiFePO4”.

Đánh giá tiềm năng gió và tối ưu hoá tua-bin

Đánh giá tiềm năng gió và tối ưu hoá tua-binHot

Bài báo “Đánh giá tiềm năng gió và tối ưu hoá tua-bin trong trang trại điện gió sử dụng phần mềm WAsP và WindPRO”.

Bài báo Khoa học

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn