Đánh giá tiềm năng gió và tối ưu hoá tua-bin

Bài báo “Đánh giá tiềm năng gió và tối ưu hoá tua-bin trong trang trại điện gió sử dụng phần mềm WAsP và WindPRO”.

Tác giả: Lê Thành Vinh

Trích trong tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kĩ thuật và Công nghệ, đăng ngày 30/9/2019.

Để phát triển một trang trại điện gió, việc đánh giá tiềm năng gió và bố trí tua-bin là rất quan trọng. Nó tác động trực tiếp đến sản lượng điện – ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh tế của một trang trại điện gió. Do đó, bài báo này trình bày phương pháp đánh giá tiềm năng gió và tối ưu hóa phân bố tua-bin trong một trang trại điện gió dự kiến phát triển ngoài khơi Việt Nam, dựa trên số liệu từ trụ đo gió của tổ chức GIZ (2012 – 2017) tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Bài báo trình bày lý thuyết thống kê gió từ số liệu quan trắc thông qua hàm thống kê gió Weibull. So sánh tương quan số liệu đo gió ngắn hạn và dài hạn (từ nguồn dữ liệu mesoscale – NASA, trạm Khí tượng thủy văn ...) được thực hiện bằng module MCP (Measure-Correlate-Predict). Tiềm năng gió được đánh giá khi xét đến các yếu tố ảnh hưởng của cao độ địa hình và lớp phủ bề mặt địa hình (độ nhám) từ số liệu gió đã được hiệu chỉnh dài hạn thông qua phần mềm WAsP và WindPRO.

Mô hình Jensen được dùng trong việc đánh giá ảnh hưởng của vết hậu lưu (wake loss) giữa các tua-bin. Phương pháp tính toán sản lượng điện của trang trại điện gió khi xét đến ảnh hưởng giữa các tua-bin được trình bày, cũng như giải thuật tối ưu hóa phân bố tua-bin. Việc tối ưu hóa vị trí đặt tua-bin gió được thực hiện thông qua phần mềm WindPRO. Cuối cùng là kết quả phân bố tua-bin của một trang trại điện gió ngoài khơi với tiềm năng gió đã được đánh giá và các ràng buộc đầu vào của việc tối ưu hóa.

Đọc toàn văn:

http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/433/852

Đánh giá tiềm năng gió và tối ưu hoá tua-bin

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn