Mô phỏng thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch

Bài báo “Mô phỏng thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch kiểu máy biến áp trên lưới điện phân phối 22kv tại Tp. Hồ Chí Minh”.

Tác giả: Đoàn Tự Do, Lê Bửu Toàn, Lê Thị Tịnh Minh

Trích trong tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kĩ thuật và Công nghệ, đăng ngày 30/11/2019.

Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của lưới điện, quy mô lưới điện ngày càng được mở rộng, và các vấn đề kỹ thuật đi kèm cũng phức tạp theo. Một trong những vấn đề đang được quan tâm hàng đầu là dòng ngắn mạch tăng cao vượt quá quy định cũng như khả năng cắt của các thiết bị bảo vệ trên lưới điện nói chung và của lưới phân phối nói riêng. Đã có rất nhiều giải pháp được đưa ra để giải quyết vấn đề này như sử dụng kháng hạn dòng, thay đổi cấu trúc lưới và chia tách thanh cái, thay đổi vật liệu dây dẫn... Tuy nhiên mỗi giải pháp có tồn tại riêng của mình.

Trên quan điểm tìm ra một giải pháp mới có thể khắc phục các tồn tại này, bài báo giới thiệu về thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch (FCL), dựa trên nguyên tắc hoạt động lúc bình thường không gây tổn hao công suất và điện áp nhưng khi có ngắn mạch, thì thiết bị tương đương với kháng điện hạn dòng. Trong phạm vi nghiên cứu, bài báo tìm hiểu nguyên lý và mô phỏng thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch kiểu máy biến áp (FLCT) bằng phần mềm MATLAB/SIMULINK. Bài báo cũng phân tích ảnh hưởng các thông số cơ bản của FCLT đến tác dụng giảm dòng ngắn mạch của thiết bị, như một gợi ý cho việc tối ưu hóa cho việc lựa chọn thông số thiết bị. Kết quả mô phỏng áp dụng FCLT trên lưới điện thực tế thuộc Tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh được tiến hành và cho kết quả đáng ghi nhận.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE từ phần mềm Mendeley dạng Webpage:

[1] “View of Modeling of transformer type fault current limiter in 22kv distribution power system at Ho Chi Minh City”. http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/530/860 (truy cập tháng 4 29, 2020).

Đọc toàn văn:

http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/530/860

Mô phỏng thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn