Thông số điện máy biến áp

Bài báo “Nhận dạng thông số điện máy biến áp lực áp dụng chẩn đoán sự cố”.

Tác giả: Nguyễn Khắc Hiệu, Ngô Văn Hiền, Phạm Thị Minh Thái, Phạm Đình Anh Khôi.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kỹ thuật và Công nghệ, tập 1, số 2, 2018.

Công tác thí nghiệm chẩn đoán máy biến áp lực đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát hiện sớm các sự cố tiềm ẩn, tránh nguy cơ sự cố phát triển lan rộng dẫn đến hư hỏng thiết bị đắt tiền nhất trong hệ thống điện và ảnh hưởng độ tin cậy vận hành. Hiện nay, để nâng cao chất lượng chẩn đoán tình trạng máy biến áp lực, ngoài các kỹ thuật thông thường theo quy định của ngành điện, các kỹ thuật chẩn đoán nâng cao như phân tích đáp ứng tần số, phân tích đáp ứng điện môi... đã bắt đầu được áp dụng tại các công ty thí nghiệm điện nhưng hiệu quả ứng dụng vẫn chưa cao.

Để mở rộng khả năng ứng dụng các kỹ thuật chẩn đoán nâng cao, bài báo đề xuất một phương pháp mới xác định các thông số điện cảm và điện dung trong mô hình mạch điện thông số tập trung của các máy biến áp lực ba pha ba trụ tiêu biểu đang vận hành trên lưới điện 110kV dựa trên kỹ thuật phân tích đáp ứng tần số.

Kết quả áp dụng trong nhận dạng sự cố chập vòng dây cho các máy biến áp khảo sát cho thấy phương pháp đề xuất này có thể áp dụng mở rộng trong việc phát hiện  các sự cố điện cơ khác dựa trên sự thay đổi các thông số điện trong mô hình mạch tương đương.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Nhận dạng thông số điện máy biến áp lực áp dụng chẩn đoán sự cố. http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/559/828 (truy cập tháng 5 22, 2020).

Đọc toàn văn:

http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/559/828

Thông số điện máy biến áp

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn