Thu nhận enzyme bromelain thô

Bài báo “Nghiên cứu thu nhận enzyme bromelain thô từ chồi ngọn dứa (ananas comosus)”.

Tác giả: Nguyễn Phú Thọ

Trích trong Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, đăng vào tháng 8/2018.

Đề tài nghiên cứu thu nhận enzyme bromelain thô từ chồi dứa được thực hiện nhằm mục tiêu nghiên cứu quy trình sản xuất bột bromelain đơn giản và rẻ tiền dựa trên các nghiên cứu: (a) Điều kiện trích ly bromelain từ chồi ngọn dứa; (b) Ảnh hưởng của các tác nhân tủa đến bromelain; (c) Nhiệt độ sấy khô kết tủa bromelain; (d) Thử khả năng thủy phân phụ phẩm cá tra giữa bromelain sản phẩm và bromelain thương mại.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nước là dung môi thích hợp để trích ly bromelain từ chồi ngọn dứa với tỷ lệ chồi ngọn:nước là 1:3. Acetone cho hiệu quả tủa bromelain chồi ngọn tốt nhất. Tỷ lệ dịch trích enzyme:acetone là 1:1. Nhiệt độ sấy khô kết tủa tối ưu là 45 độ C, thời gian sấy 4 giờ. Bromelain sản phẩm thu được có khả năng thủy phân phụ phẩm cá tra. Khả năng thủy phân của bromelain sản phẩm thí nghiệm cao hơn bromelain thương mại (Sigma - Aldrich).

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE

[1] “Nghiên cứu thu nhận enzyme bromelain thô từ chồi ngọn dứa (ananas comosus)”. https://apps.agu.edu.vn/qlkh/uploads/tapchi/dhag/1566294632-09-nguyen-phu-tho-xpdf.pdf (truy cập ngày 2/6/2020).

Đọc toàn văn:

https://apps.agu.edu.vn/qlkh/uploads/tapchi/dhag/1566294632-09-nguyen-phu-tho-xpdf.pdf

Thu nhận enzyme bromelain thô

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn