Tài chính xanh

Bài báo "Tài chính xanh: một giải pháp hướng đến chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam".

Tác giả: Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Bá Nhật Minh.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ.

Việt Nam đang có những nỗ lực và cam kết về phát triển bền vững, giảm thiểu những tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 đã có những kết quả không được như kỳ vọng. Một trong những nguyên nhân có thể nhận thấy là hạn chế về tài chính phục vụ triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án xanh. Tài chính xanh (TCX) đã và đang được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. Tại Việt Nam, khung pháp lý về TCX cũng đã bắt đầu được xây dựng như: "Đề án phát hành thí điểm trái phiếu xanh của chính quyền địa phương'', "Đề án phát triển ngân hàng xanh Việt Nam'', Luật Bảo vệ môi trường 2020... Tuy nhiên, công cụ này dường như vẫn chưa được quan tâm đúng mức, cũng như còn một số rào cản ở Việt Nam để phát huy vai trò của TCX. Nghiên cứu này, trên cơ sở phân tích một số tài liệu trong nước và trên thế giới về TCX, đã tổng kết và đề xuất một số gợi ý nhằm hỗ trợ phát triển hệ thống TCX ở Việt Nam. Các giải pháp chính được đề xuất với chính phủ Việt Nam (đặc biệt là vai trò ngân hàng nhà nước) bao gồm những chính sách liên quan đến khung pháp lý, đánh giá rủi ro, huy động tài chính, triển khai chính sách tiền tệ, tài khóa hợp lý, kết hợp vi các mô hình huy động vốn mới, công nghệ mới (blockchain). Bài báo cũng xác định một số thách thức trong việc triển khai TCX ở Việt Nam trong thời gian tới.

Đọc toàn văn:

http://stdjelm.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjelm/article/view/1272/1858

Tài chính xanh

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn