Tách chiết saponin steroid

Bài báo "Tối ưu hóa điều kiện tách chiết saponin steroid từ lá y Costus pictus bằng phương pháp đáp ứng bề mặt và khảo sát kháng khuẩn của cao chiết thu được trong điều kiện tối ưu hóa".

Tác giả: Nguyễn Đào Thanh Hương, Hồ Thị Nguyệt, Trương Minh Ngọc, Lê Thanh Bình, Đỗ Thị Mai Trinh, Bùi Dương Xuân An.

Trích trong Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Mục đích của nghiên cứu là tối ưu hóa quá trình chiết xuất saponin steroid từ lá y Costus pictusvà khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết láC. pictus thu được. Ảnh hưởng của các yếu tố đơn lẻ chính là nồng độ ethanol, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi và thời gian chiết được khảo sát bằng phương pháp đáp ứng bề mặt (RSM) để đưa ra điều kiện chiết tối ưu. Kết quả nghiên cứu cho thấy,các điều kiện tối ưu để chiết tách saponin steroid như sau: nồng độ dung môi ethanol 79%, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi 1/31 g/ml và thời gian chiết (60 giờ) cho kết quả đạt7,62% saponin steroid. Cao chiết lá C. pictus sau khi tối ưu hóa điều kiện chiết xuất cho thấy có hiệu quả ức chế cả 4 dòng vi khuẩn Bacillussubtilis, Vibrio sp., E. colivàSalmonella sp.được khảo sát. Trong đó, hiệu lực ức chếVibrio sp. cao nhất và hiệu lực ức chế Salmonella sp. thấp nhất.

Đọc toàn văn:

https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/2582/1403

Tách chiết saponin steroid

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn