Robot cộng tác người - máy

Bài báo "Các phương pháp nâng cao an toàn cho robot cộng tác người - máy".

Tác giả: Nguyễn Văn Thưởng, Trần Xuân Thịnh, Giang Mạnh Khôi.

Trích trong Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trong thời gian gần đây, các nghiên cứu về robot đã dần chuyển hướng tập trung vào nghiên cứu các đặc điểm của sự hợp tác giữa con người và robot trong các ứng dụng sản xuất công nghiệp, nhằm kết hợp độ chính xác và sức mạnh của robot với khả năng nhận thức và tính linh hoạt của con người. Với mục đích này, một thế hệ robot mới, được gọi là robot cộng tác, hay cobots được ra đời. Đặc điểm ca cobots là làm việc cộng tác cùng con người mà không có rào chắn vật lý, do đó tính an toàn của con người luôn được đặt lên hàng đầu. Trong bài báo này, các tác giả trình bày tổng quan các phương pháp nâng cao an toàn cho robot cộng tác người - máy, đồng thời đề xuất một số hướng phát triển trong tương lai, nhằm không những đảm bảo sự an toàn mà còn nâng cao hiệu suất làm việc của cobots.

Đọc toàn văn:

https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/2580/1401

Robot cộng tác người - máy

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn