Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHZ”.

Ký hiệu: QCVN 57:2018/BTTTT

Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu về chất lượng và các đặc tính kỹ thuật cho các loại Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp (EPIRB) hoạt động trong hệ thống vệ tinh COSPAS-SARSAT để đảm bảo thông tin vô tuyến trong Hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn hàng hải toàn cầu (GMDSS).

Quy chuẩn này áp dụng cho các EPIRB hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz, cùng với thiết bị dẫn đường công suất thấp hoạt động tại tần số 121,5 MHz, các EPIRB gắn trong các phương tiện hàng hải, các EPIRB hoạt động thông qua hệ thống thông tin vệ tinh trong khoảng nhiệt độ:

-40 độ C đến +55 độ C (loại 1); hoặc

-20 độ C đến +55 độ C (loại 2);

với một cơ cấu tự thả.

Toàn văn QCVN 57:2018/BTTTT:

http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2019/1/7/11/TT-21-BTTTT.PDF

Theo tulieuvankien.dangcongsan.vn

Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn