An toàn cháy cho nhà và công trình

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về “An toàn cháy cho nhà và công trình”.

Ký hiệu: QCVN 06:2020/BXD

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng (sau đây gọi chung là nhà) và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng, đồng thời quy định phân loại kỹ thuật về cháy cho các nhà, phần và bộ phận của nhà, cho các gian phòng, cấu kiện xây dựng và vật liệu xây dựng.

Cùng với việc áp dụng Quy chuẩn này, còn phải tuân theo các yêu cầu phòng cháy chống cháy quy định cụ thể hơn trong các tài liệu chuẩn khác được quy định áp dụng cho từng đối tượng nhà và công trình. Khi chưa có các tài liệu chuẩn quy định cụ thể theo các yêu cầu của Quy chuẩn này thì vẫn cho phép sử dụng các quy định cụ thể trong các tiêu chuẩn hiện hành cho đến khi các tiêu chuẩn đó được soát xét lại, cũng như cho phép sử dụng các tiêu chuẩn hiện hành của nước ngoài trên nguyên tắc đảm bảo yêu cầu của Quy chuẩn này và các quy định pháp luật của Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy và áp dụng tiêu chuẩn của nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam.

Quy chuẩn gồm các nội dung: quy định chung, phân loại kỹ thuật về cháy, bảo đảm an toàn cho người, ngăn chặn cháy lan, cấp nước chữa cháy, chữa cháy và cứu nạn, quy định về quản lý, trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, tổ chức thực hiện.

Một số phụ lục đi kèm:

- Quy định bổ sung về an toàn cháy đối với một số nhóm nhà cụ thể.

- Phân loại vật liệu xây dựng theo các đặc trưng cháy.

- Phân hạng nhà và các gian phòng theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ.

- Các quy định bảo vệ chống khói cho nhà và công trình.

- Yêu cầu về khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà và công trình.

- Giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện kết cấu.

- Quy định về khoảng cách đến các lối ra thoát nạn và chiều rộng của lối ra thoát nạn.

- Một số quy định về số tầng giới hạn (chiều cao cho phép) và diện tích khoang cháy của nhà.

- Một số hình vẽ minh hoạt nội dung các quy định.

Toàn văn QCVN 06:2020/BXD:

https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/141827/VanBanGoc_Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20TT%2001.2020.pdf?fbclid=IwAR0eLwEMQbgsyNfVNOmUDY3Fg2mdG_z0bgZxhbPBCNkYSWA0ipoJgPcexOo 

Theo vbpl.vn

An toàn cháy cho nhà và công trình

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn