Hàm lượng formaldehyt và các amin thơm trong sản phẩm dệt may

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về “Mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hoá từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may”.

Ký hiệu: QCVN 01:2017/BCT

Cơ quan ban hành: Bộ Công thương

Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị trường Việt Nam. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị trường Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân khác có liên quan.

- Hàm lượng formaldehyt cho sản phẩm dệt may: trẻ em dưới 36 tháng tuổi là tối đa 30mg/kg, tiếp xúc trực tiếp với da là tối đa 75mg/kg, không tiếp xúc trực tiếp với da là tối đa 300mg/kg.

- Hàm lượng mỗi amin thơm không được vượt quá 30 mg/kg.

Sản phẩm dệt may được cấp giấy chứng nhận sinh thái không phải thực hiện việc lấy mẫu thử nghiệm hàm lượng formaldehyt và các amin thơm: giấy chứng nhận sinh thái phải gồm đầy đủ các thông tin: tên, địa chỉ của nhà sản xuất; tên sản phẩm; thành phần nguyên liệu phù hợp với sản phẩm; tên và chữ ký của đại diện tổ chức cấp Giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận được sử dụng để công bố hợp quy.

Các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định tại Quy chuẩn này; gắn dấu hợp quy (dấu CR) theo các quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Toàn văn QCVN 01:2017/BCT:

http://www.moit.gov.vn/documents/20182/0/_VB_1508731858141_VB_TT_2017_21.pdf/a6233f1a-71c5-4528-b1c1-c38bfce3ad46

Theo moit.gov.vn

Hàm lượng formaldehyt và các amin thơm trong sản phẩm dệt may

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn