Nguyên tử, phân tử và liên hết hoá học

Sách “Cấu tạo nguyên tử, phân tử và liên kết hoá học”.

Tác giả: Trần Vân Anh chủ biên, Trần Xuân Hoành.

Năm xuất bản: 2018.

Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.


Các lĩnh vực vật lý khác nhau nghiên cứu dạng này hay dạng khác của vật chất. Dạng thể hiện vật chất muôn màu muôn vẻ hơn cả là chất. Đó là các hợp chất vô cơ, hữu cơ, từ các hạt cơ bản, tế bào sống đơn giản đến con người, các hành tinh của vũ trụ. Hoá học nghiên cứu nhiều vấn đề liên quan đến sự thể hiện vật chất ở dạng chất như bản thân các chất, sự biến đổi chất, điều kiện biến đổi, tốc độ biến đổi và tính chất của các chất. Bản chất của các chất lại được tạo nên từ các hạt hoá học (còn gọi là các tiểu phân hoá học).


Trong trường hợp chung, hạt hoá học là hệ gồm các hạt nhân và các electron. Trong các phản ứng hoá học thông thường, các hạt nhân và các electron không đổi nên trong hoá lý ta có thể lấy chúng làm đơn vị cấu tạo. Thực chất của phản ứng hoá học là sự phân bố lại hạt nhân và electron giữa các hạt hoá học. Khi các hạt hoá học tương tác với nhau tạo thành chất thì chất có thể ở 1 trong 3 trạng thái, đó là khí (trạng thái plazma có thể được coi như trạng thái đặc biệt của trạng thái khí), lỏng hoặc rắn.


Cơ sở lý thuyết duy nhất hiện nay để nghiên cứu các hệ vi mô - microscopic system là cơ học lượng tử. Cơ học lượng tử áp dụng vào hoá học được gọi là hoá lượng tử. Chất bao gồm vô số các hạt hoá học và là hệ vĩ mô - macroscopic system. Ngày nay, để khảo sát các hệ vĩ mô, người ta áp dụng song song hai phương pháp, đó là nhiệt động và thống kê lượng tử. Trong phương pháp thống kê lượng tử, người ta thiết lập mối liên hệ giữa các hạt vi mô và hệ vĩ mô rồi tiến hành tính các đại lượng đặc trưng cho hệ vĩ mô, bằng cách dùng các thông số đặc trưng cho các hạt vi mô. Hiện nay, các phương pháp thực nghiệm nghiên cứu cấu tạo chất là các phương pháp hoá học và các phương pháp vật lý. Các phương pháp hoá học đi theo hướng phân tích nguyên tố/nhóm chức và phương pháp tổng hợp.


Sách trình bày các nội dung:

- Lượng tử, tính chất nhị nguyên sóng - hạt của vật chất, nguyên lý Heisenberg, toán tử, định đề (tiên đề).

- Hạt trong hộp thế, dao động tử tuyến tính điều hoà, quay tử, electron, hệ đơn vị.

- Nguyên/phân tử, liên kết hoá học, proton, neutron, đồng vị, khối phổ ký, phóng xạ, hạt nhân, phân hạch, nhiệt hạch.

- Mô hình nguyên tử theo Bohr và Sommerfeld, quang phổ, ion, hàm sóng toàn phần, orbital, spin, term, bảng hệ thống tuần hoàn.

- Biến phân, hoá trị, MO LKAO, AO, MO, MOH, VB, ligand, quy tắc Wood - Word - Hoffman.

Nguyên tử, phân tử và liên hết hoá học

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn