Ngôn ngữ tự nhiên

Sách “Xử lý ngôn ngữ tự nhiên”.

Tác giả: Phan Thị Tươi.

Năm xuất bản: 2012.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Ngôn ngữ có hai dạng: viết và nói. Hầu hết các tri thức của con người đều được ghi nhớ ở dạng ngôn ngữ. Nếu máy tính có thể hiểu được các thông tin này thì nó có thể truy xuất được tất cả các thông tin. Hơn nữa, khi ngôn ngữ tự nhiên có thể giao tiếp với máy tính, nó cho phép các hệ thống phức tạp sẽ được tất cả mọi người truy xuất. Hệ thống như vậy sẽ mềm dẻo và thông minh hơn hệ thống máy tính hiện nay. Với mục đích công nghệ thì không có vấn đề gì phức tạp nếu các mô hình ngôn ngữ phản ánh được cách con người xử lý ngôn ngữ như thế nào, tuy nhiên vấn đề khó ở chỗ là làm như thế nào để xây dựng các mô hình đó. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên được ứng dụng trong hai lĩnh vực chính: ứng dụng trên cơ sở văn bản (text based application) và ứng dụng trên cơ sở đối thoại (dialogue - based application).

Sách trình bày các nội dung:

- Giới thiệu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, cơ sở ngôn ngữ học: sơ lược cú pháp tiếng Anh, văn phạm và phân tích cú pháp.

- Các nét và văn phạm gia tố, xây dựng văn phạm cho ngôn ngữ tự nhiên, phân tích cú pháp hiệu quả, giải quyết nhập nhằng bằng phương pháp thống kê.

- Ngữ nghĩa và dạng luân lý, liên kết cú pháp và ngữ nghĩa, những chiến thuật khác cho sự diễn dịch ngữ nghĩa, biểu diễn truy thức và suy diễn.

Ngôn ngữ tự nhiên

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn