Khoa Khoa học Ứng dụng

Cơ lý thuyết
Mô phỏng trong vật lý
Giáo trình Giải tích 1
Giáo trình Giải tích 2
Phép biến đổi laplace
Phân tích kết cấu
Dao động kỹ thuật
Đại số tuyến tính
Cơ ứng dụng
Cơ kỹ thuật II
Cơ học phá hủy
Vẽ kỹ thuật
Quy hoạch thực nghiệm
Quy hoạch tuyến tính

Khoa Khoa học Ứng dụng

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn