Giáo trình Giải tích 2

Giá:
67,000 đ

Tác giả: Nguyễn Đình Huy (Chủ biên) - Lê Xuân Đại - Ngô Thu Lương - Nguyễn Bá Thi - Trần Ngọc Diễm - Đậu Thế Phiệt
Năm xuất bản: 2018
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ nhất 
ISBN: 978-604-73-6631-6

Số lượng

MỤC LỤC

Chương 1  Hàm nhiều biến
Chương 2  Đạo hàm riêng và vi phân
Chương 3  Cực trị của hàm nhiều biến
Chương 4  Tích phân kép
Chương 5  Tích phân bội ba
Chương 6  Tích phân đường
Chương 7 Tích phân mặt
Chương 8 Chuỗi
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn