Hạ tầng giao thông công cộng

Sách “Hạ tầng giao thông công cộng hướng tới kết nối bền vững”.

Tác giả: Nguyễn Việt Phương

Năm xuất bản: 2019

Giao thông công cộng là một hệ thống vận chuyển hành khách đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp dân cư, thường có lộ trình, lịch trình và thường phải trả chi phí nhất định. Tuỳ ngữ cảnh cụ thể, giao thông công cộng trong tiếng Anh được gọi là public transport, public transportation, transit hoặc mass transit.

Hệ thống giao thông công cộng là tập hợp tất cả các loại hình phương tiện vận tải hành khách công cộng, cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự hoạt động của phát triển vận tải và các dịch vụ hỗ trợ phục vụ nhu cầu đi lại của cộng đồng dân cư đô thị. Một hệ thống giao thông công cộng vận hành thông suốt và đạt chất lượng cao được quyết định bởi sự tương thích giữa các loại hình phương tiện công cộng với cơ sở hạ tầng kỹ thuật và sự hỗ trợ của hệ thống điều khiển, hỗ trợ dịch vụ phục vụ khách hàng.

Giao thông công cộng cùng với đi bộ và xe đạp là ba bộ phận cấu thành nên hệ thống giao thông bền vững hay giao thông xanh. Đây là xu thế phát triển giao thông  tại các đô thị trên thế giới, mặc dù luôn đối mặt với việc phải tài trợ chi phí đầu tư ban đầu lớn và trợ giá trong quá trình vận hành.

Sách trình bày các nội dung:

- Giao thông công cộng và hệ thống giao thông công cộng, tổ chức phần xe chạy cho tuyến giao thông công cộng, các công nghệ của hệ thống giao thông công cộng, các dạng dịch vụ giao thông công cộng, các loại hình phương tiện giao thông công cộng trong đô thị.

- Vận hành giao thông công cộng, tốc độ phương tiện giao thông công cộng, độ tin cậy của hệ thống giao thông công cộng, các đặc trưng nhu cầu đi lại của hành khách, thời gian dừng tại điểm dừng, tổ chức phần xe chạy, đặc trưng điểm dừng và nhà ga.

- Chất lượng dịch vụ giao thông công cộng, kết nối giao thông công cộng, kết nối tổng thể mạng lưới tuyến và phương tiện, kết nối hạ tầng - dịch vụ tại điểm trung chuyển, kết nối hành trình - lịch trình, kết nối thông tin đi lại.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] N. V. Phương, “Hạ tầng giao thông công cộng hướng tới kết nối bền vững”. Hà Nội: Nxb Xây dựng, 2019.

Hạ tầng giao thông công cộng

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn