Giao các mặt cong trong vẽ kỹ thuật

Bài báo “Một số vấn đề về giao của các mặt cong áp dụng trong vẽ kỹ thuật”.

Tác giả: Nguyễn Thu Hương.

Trích trong Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đăng ngày 31/5/2019.

Vẽ giao tuyến của hai mặt cong là một vấn đề quan trọng cần giải quyết trong vẽ kỹ thuật. Có hai dạng bài toán: trường hợp đặc biệt, khi một trong hai mặt cong là trụ chiếu và trường hợp tổng quát khi hai mặt cong là bất kỳ.

Về nguyên tắc, cần tìm các hình chiếu của một số điểm cần thiết, sau đó nối giao tuyến theo dạng đã xác định. Việc nối giao tuyến theo thứ tự nào là bài toán khó.

Trong nghiên cứu này, tác giả đề xuất quy tắc cách nối giao tuyến của lớp bài toán giao của trụ chiếu với một số mặt cong. Ngoài ra, bài báo còn chỉ ra cách vận dụng bài toán lý thuyết giao hai mặt cong và quy tắc xét thấy - khuất vào thực tế vẽ hình xuyên đơn.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Một số vấn đề về giao của các mặt cong áp dụng trong vẽ kỹ thuật”. https://b.vjst.vn/vjstb/view-file/209 (truy cập ngày 27/6/2020).

Đọc toàn văn

https://b.vjst.vn/vjstb/view-file/209

Giao các mặt cong trong vẽ kỹ thuật

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn