Giải bài toán ngược một chiều

Bài báo “Giải bài toán ngược một chiều phương pháp thăm dò từ tellua bằng thuật toán tiến hóa vi sai cải tiến”.

Tác giả: Lưu Việt Hùng.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ.

Bài báo giới thiệu áp dụng thuật toán tiến hóa vi sai cải tiến (MDE) được phát triển từ thuật toán di truyền (GA) để giải bài toán ngược thăm dò từ tellua (magnetotellurics, MT) một chiều. Thuật toán đã được thử nghiệm trên các mô hình lý thuyết địa điện 3 lớp tiêu biểu có dạng K và dạng H. Kết quả cho thấy khi sử dụng mô hình ban đầu gồm 3 lớp để nghịch đảo, các thông số thu được về môi trường bên dưới gần như trùng khớp với mô hình lý thuyết đã xây dựng. Trong trường hợp số lớp đưa vào để nghịch đảo nhiều hơn 3 lớp (4 lớp và 5 lớp) kết quả thu được cho thấy vẫn có sự phù hợp tốt giữa cấu trúc thu được và mô hình lý thuyết. Thuật giải mới này đã được sử dụng để nghịch đảo một chiều (1D) số liệu MT đo tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy môi trường bên dưới đến độ sâu 16 km là cấu trúc gồm 3 lớp: trên cùng là lớp có điện trở suất bằng 119 Ω.m với bề dày khoảng 760 m, ở giữa là lớp có điện trở suất cao 4353 Ω.m, dày khoảng 10 km, và nửa không gian bên dưới có điện trở suất 41,4 Ω.m. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với thông tin cấu trúc địa điện, thu được từ các nghiên cứu MT khác đã thực hiện tại khu vực khảo sát, chứng tỏ khả năng áp dụng thực tế của thuật toán tiến hóa vi sai cải tiến được sử dụng.

Đọc toàn văn:

http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/1269/1648

Giải bài toán ngược một chiều

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn