Điện áp quá độ phục hồi

Bài báo “Ảnh hưởng của điện áp quá độ phục hồi và biện pháp hạn chế khi cắt cuộn kháng bù ngang ở trạm biến áp 500 kV Ô Môn”.

Tác giả: Trần Tấn Phát, Võ Ngọc Điều

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kĩ thuật và Công nghệ, đăng ngày 20/8/2019.

Kháng bù ngang sử dụng trên lưới điện 500kV dùng để điều chỉnh cân bằng công suất phản kháng và điều chỉnh điện áp nằm trong ngưỡng vận hành cho phép. Vì vậy, việc đóng cắt kháng thường xuyên diễn ra hàng ngày. Việc đóng cắt máy cắt cuộn kháng sẽ sinh ra các thành phần quá độ trong quá trình đóng cắt máy cắt cuộn kháng. Khi đóng cuộn kháng sẽ xuất hiện dòng điện xung kích và khi cắt cuộn kháng sẽ xuất hiện điện áp quá độ phục hồi (Transient Recovery Voltage - TRV) giữa hai tiếp điểm cắt của máy cắt.

Bài báo này sẽ tập trung phân tích thành phần của TRV xảy ra khi cắt máy cắt tải có tính cảm với dòng điện nhỏ, cụ thể là phân tích TRV xảy ra khi cắt máy cắt cuộn kháng bù ngang 500 kV – 128 MVar tại trạm biến áp 500 kV Ô Môn bằng phần mềm phân tích quá độ ATP/EMTP. Từ quá trình mô phỏng cho thấy kết quả đạt được khá phù hợp với thực tế và làm cơ sở quan trọng để đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế TRV cho trạm 500 kV Ô Môn cũng như các trạm 500 kV khác có cuộn kháng bù ngang ở Việt Nam.

Nghiên cứu này có những đóng góp tích cực về mặt kinh tế lẫn kỹ thuật. Về mặt kinh tế, việc áp dụng mô hình này cho máy cắt cuộn kháng bù ngang sẽ đánh giá được mức chịu đựng được TRV của máy cắt trong vận hành thực tế, góp phần giảm phí bảo dưỡng và thay thế máy cắt. Về mặt kỹ thuật, giải pháp này sẽ giúp giải quyết các vấn đề lựa chọn máy cắt phù hợp, phương thức vận hành tốt nhất và giảm giá trị TRV hiệu quả.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE

[1] “Ảnh hưởng của điện áp quá độ phục hồi và biện pháp hạn chế khi cắt cuộn kháng bù ngang ở trạm biến áp 500 kV Ô Môn”. http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/500/846 (truy cập tháng 5 29, 2020).

Đọc toàn văn

http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/500/846

Điện áp quá độ phục hồi

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn