Công suất cực đại của pin quang điện

Bài báo “Tối ưu điểm phát công suất cực đại của pin quang điện làm việc trong điều kiện bóng che”.

Tác giả: Bùi Văn Hiền, Trương Việt Anh, Quách Thanh Hải

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kĩ thuật và Công nghệ, 3(1):Online-First.

Pin quang điện (PV) được dùng để biến đổi điện năng từ bức xạ mặt trời. Đặc tính làm việc của nó phụ thuộc vào điều kiện môi trường như nhiệt độ, cường độ bức xạ mặt trời và môi trường xung quanh. Trong quá trình hoạt động, hệ thống PV có thể bị che một phần hoặc toàn bộ do các hiện tượng tự nhiên như: đám mây, tòa nhà, bụi, động vật, cột điện, cây cối… làm thay đổi đặc tính công suất phát của nó.

Bài báo này đề xuất một giải thuật dò tìm điểm phát công suất cực đại (MPPT) của hệ thống PV vận hành trong điều kiện bóng che một phần dựa trên thuật toán tối ưu hóa phần tử bày đàn (PSO) và một mô hình gồm 3 modul PV loại PHM60W36 được sử dụng để mô phỏng bằng phần mềm PSIM. Nghiên cứu tập trung vào sự thay đổi đặc tính làm việc của hệ thống khi thay đổi các yếu tố như: mức độ, vị trí che phủ pin quang điện. Tính hiệu quả của giải pháp đề xuất không những được so sánh với phương pháp nhiễu loạn và quan sát (P&O) mà còn được so sánh với các giải thuật tối ưu trước đó trong cùng điều kiện vận hành.

Bên cạnh đó, một mô hình thực nghiệm được phát triển để khảo sát đáp ứng của giải pháp đề xuất trong môi trường thực với bộ mô phỏng pin quang điện Chroma-62050H cũng được xem xét thảo luận. Những kết quả thu được cho thấy sự vượt trội của giải pháp đề xuất trong việc nâng cao hiệu suất và tốc độ MPPT của hệ thống trong điều kiện vận hành phức tạp.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Tối ưu điểm phát công suất cực đại của pin quang điện làm việc trong điều kiện bóng che”. http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/631/883 (truy cập ngày 5/6/2020).

Đọc toàn văn:

http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/631/883

Công suất cực đại của pin quang điện

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn