Chuyển hóa fructose

Bài báo “Nghiên cứu chuyển hóa fructose thành 5-hydroxymethylfurfural” sử dụng chất lỏng ion 1,4-bis(4-sulfobutyl)-DABCO-1,4-diium tetrachloroaluminate trong dung môi eutectic sâu [CholineCl][Acid citric]”.

Tác giả: Nguyễn Hào Trình, Nguyễn Minh Nhật, Nguyễn Phước Thiện, Phan Bích Hà, Trần Hoàng Phương.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ.

Trong những năm gần đây, chất lỏng ion thu hút nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, bởi vì  chất lỏng ion là một trong những dung môi và xúc tác xanh. 5-Hydroxymethylfurfural (HMF) được  tổng hợp từ carbohydrate, HMF là một chất nền có thể tổng hợp nhiều hợp chất quan trọng, đặc  biệt là hợp chất 2,5-dimethylfuran là một nhiên liệu sinh học tiềm năng và các chất có giá trị: 5-  Alkoxymethylfurfural, acid 2,5-furandicarboxylic, acid 5-hydroxymethylfuroic 2,5-furandimethanol  2,5-dimethylfuran là dẫn xuất furan có tiềm năng lớn trong nhiên liệu hoặc các ứng dụng polymer.  Bài báo trình bày việc tổng hợp 8 chất lỏng ion mang tâm acid Brønsted và tâm acid Lewis, ứng  dụng làm xúc tác cho phản ứng chuyển hóa carbohydrate thành HMF. Các yếu tố ảnh hưởng đến  hiệu suất của HMF được khảo sát bao gồm chất xúc tác, khối lượng chất xúc tác, nhiệt độ và dung  môi. Kết quả khảo sát cho thấy 1,4-bis(4-sulfobutyl)-DABCO-1,4-diium tetrachloroaluminate (IL1) là  chất xúc tác tiềm năng cho phản ứng tổng hợp HMF từ fructose trong dung môi [CholineCl][Acid  citric] trong thời gian phản ứng là 5 phút ở 100 độ C cho hiệu suất phản ứng khoảng 60%. Bên cạnh  đó, hệ xúc tác IL1/[CholineCl][Acid citric] đã được thu hồi và tái sử dụng 4 lần. Kết quả khảo sát  cho thấy tính hữu ích của các chất lỏng ion khác nhau khi được sử dụng làm chất xúc tác cho quá  trình tổng hợp HMF từ fructose. Cần có các khảo sát sâu hơn để có thể ứng dụng chất xúc tác này  vào sản xuất tiền chất nhiên liệu sinh học furanic có nguồn gốc từ carbohydrate ở các quy mô lớn  hơn.

Đọc toàn văn:

http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/1294/1646

Chuyển hóa fructose

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn