Chồi in vitro lan Thạch hộc thiết bì

Bài báo “Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên sự nhân nhanh chồi in vitro lan Thạch hộc thiết bì (Dendrobium officinale Kimura et Migo)”.

Tác giả: Lê Thị Diễm, Võ Thị Bạch Mai.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, tập 20, số tháng 2, 2017.

Lan Dendrobium officinale Kimura et Migo (Thạch hộc thiết bì) được biết đến từ rất lâu là giống lan quý, sử dụng làm thuốc và thực phẩm chức năng đang được thương mại hóa rộng rãi trên thế giới.

Việc nhân giống bằng đoạn thân mang mầm cho hiệu quả nhân giống cao, phẩm chất cây giống tốt và đồng đều. Có thể nhân giống với số lượng lớn trong một khoảng thời gian ngắn. Kết quả nghiên cứu cho thấy đoạn thân mang mầm ngủ nuôi cấy trên môi trường MS (Murashige và Skoog) + 25g sucrose + 10 % nước dừa + 0,5mg/L BA (N6 benzyl amino purin) + 6 g/L agar là môi trường cho tỉ lệ tạo chồi cao.

Các chồi này được sử dụng để nuôi cấy cụm chồi cho mục đích nâng cao hệ số nhân giống. Sự hình thành cụm chồi tốt nhất trên môi trường nuôi cấy MS + BA 2,0mg/L + NAA (Naphthalene acetic acid) 0,4mg/L; MS + kinetin 1,5mg/L + NAA  0,3mg/L; MS + TDZ (Thidiazuron) 2,0mg/L + NAA 0,4mg/L; MS + adenin 1,5mg/L + NAA 0,3mg/L. Tuy nhiên, trên môi trường bổ sung kinetin hoặc TDZ thì cần phải thực hiện bước cấy chuyền để kéo dài chồi sau 45 ngày nuôi cấy. Môi trường tốt nhất cho giai đoạn tạo rễ là MS + NAA 0,5mg/L.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên sự nhân nhanh chồi in vitro lan Thạch hộc thiết bì (Dendrobium officinale Kimura et Migo)”. http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/445/839 (truy cập ngày 19/6/2020).

Đọc toàn văn:

http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/445/839

Chồi in vitro lan Thạch hộc thiết bì

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn