Giải thuật điều khiển cho robot 6 bậc

Bài báo “Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển và xây dựng giải thuật điều khiển cho robot 6 bậc tự do ứng dụng trong đào tạo”.

Tác giả: Phùng Trí Công, Nguyễn Tấn Tiến, Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Ngọc Sơn.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kỹ thuật và Công nghệ, tập 1, số 2, 2018.

Bài báo này trình bày một phương pháp thiết kế bộ điều khiển và xây dựng giải thuật điều khiển cho các robot công nghiệp nhằm mục đích xây dựng các bài thí nghiệm phục vụ cho đào tạo. Robot được sử dụng trong bài báo là robot SV3X của hãng MOTOMAN.

Trong nghiên cứu này, nhóm sẽ trình bày phương pháp thiết kế và phục hồi bộ điều khiển cho một robot đã qua sử dụng. Một giao diện mới điều khiển robot cũng được thiết kế dựa trên nền tảng ngôn ngữ C#. Kế đến nhóm sẽ đề xuất các giải thuật có thể thực hiện được dựa trên bộ điều khiển thiết kế. Hai giải thuật được kiểm chứng là lập trình điều khiển robot bám theo quỹ đạo cho trước và hoạch định quỹ đạo cho quá trình gắp và thả vật. Cuối cùng, độ chính xác lặp lại của robot cũng như các giải thuật đề nghị sẽ được kiểm chứng bằng thực nghiệm

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển và xây dựng giải thuật điều khiển cho robot 6 bậc tự do ứng dụng trong đào tạo”. http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/562/831 (truy cập tháng 5 22, 2020).

Đọc toàn văn:

http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/562/831

Giải thuật điều khiển cho robot 6 bậc

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn