Luận văn

GIS và lưới điện hạ thế

GIS và lưới điện hạ thếHot

Luận văn Thạc sĩ “Ứng dụng GIS trong quản lý và vận hành lưới điện hạ thế”.

Hạn chế oxy hoá chất béo trong mayonnaise

Hạn chế oxy hoá chất béo trong mayonnaiseHot

Luận văn Thạc sĩ “Sử dụng dịch trích từ thực vật để hạn chế quá trình oxy hóa chất béo trong sản phẩm Mayonnaise”.

Bảo mật lớp liên kết dữ liệu

Bảo mật lớp liên kết dữ liệuHot

Luận văn Thạc sĩ “Bảo mật cho lớp liên kết dữ liệu trong mạng cảm biến không dây”.

Cọc khoan nhồi

Cọc khoan nhồiHot

Luận văn Thạc sĩ “Ứng xử cọc khoan nhồi có mũi cọc nằm trong đá”.

Sóng lưu động trong hệ cơ học chất lưu

Sóng lưu động trong hệ cơ học chất lưuHot

Luận văn Thạc sĩ “Sự tồn tại sóng lưu động trong hệ cơ học chất lưu với sự truyền nhiệt hiệu chỉnh”.

Kiểm định chung cư cũ

Kiểm định chung cư cũHot

Luận văn Thạc sĩ “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá mức độ nguy hiểm, xác định tỷ lệ chất lượng còn lại trong công tác kiểm định của các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp”.

Định vị sự cố đường dây tải điện

Định vị sự cố đường dây tải điệnHot

Luận văn Thạc sĩ “Định vị sự cố trên đường dây tải điện sử dụng phương pháp sóng chạy”.

Phân tích tình trạng giao thông

Phân tích tình trạng giao thôngHot

Luận văn Thạc sĩ “Phân tích tình trạng giao thông sử dụng xử lý ảnh”.

Hệ khung thép phẳng

Hệ khung thép phẳngHot

Luận văn Thạc sĩ “Phân tích động phi tuyến hệ khung thép phẳng bằng phương pháp đồng xoay”.

Phân đoạn protein từ rong bún nước lợ

Phân đoạn protein từ rong bún nước lợHot

Luận văn Thạc sĩ “Xác định tính chất chức năng của phân đoạn protein từ rong bún nước lợ (Enteromorpha sp.)”.

Luận văn

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn