Bê tông

“Tính toán đập bê tông trọng lực và đập vòm”

https://www.lib.hcmut.edu.vn/dap-be-tong-va-dap-vom


“Công nghệ bê tông in 3D dùng cho công trình xây dựng”

https://www.lib.hcmut.edu.vn/be-tong-in-3d-dung-trong-xay-dung


Máy in 3D bê tông cỡ lớn

https://www.lib.hcmut.edu.vn/may-in-3d-be-tong-co-lon


“Phân tích phương pháp thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa theo Superpave và một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm”

https://www.lib.hcmut.edu.vn/thiet-ke-hon-hop-be-tong-nhua


“Chẩn đoán hư hỏng cho dầm liên hợp thép - bê tông sử dụng các đặc trưng dao động”

https://www.lib.hcmut.edu.vn/dam-lien-hop-thep-be-tong


“Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm xác định mô men uốn giới hạn của cấu kiện dầm bê tông cốt thép theo mô hình biến dạng phi tuyến của bê tông”

https://www.lib.hcmut.edu.vn/xac-dinh-mo-men-uon-gioi-han


“Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp trộn nhựa tái chế bằng bức xạ vi sóng tới chất lượng của bê tông nhựa nóng”

https://www.lib.hcmut.edu.vn/tron-nhua-tai-che-bang-buc-xa-vi-song-124

Bê tông

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn