Xử lý nước thải

“Hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng hệ thống lọc sinh học nhỏ giọt”

http://lib.hcmut.edu.vn/xu-ly-nuoc-thai-bang-loc-sinh-hoc-nho-giot

“Nghiên cứu chế tạo thiết bị dựa trên nguyên lý đo áp suất để theo dõi liên tục BOD trong thời gian dài nhằm xác định đặc tính nước thải”

http://lib.hcmut.edu.vn/xac-dinh-dac-tinh-nuoc-thai

“Nghiên cứu thích nghi bùn hoạt tính với môi trường có độ muối cao nhằm áp dụng xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản”

http://lib.hcmut.edu.vn/xu-ly-nuoc-thai-thuy-san-bang-bun-hoat-tinh

“Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải nhà máy mía đường của cây Mái dầm (Cryptocoryne ciliata Wydler)”

http://lib.hcmut.edu.vn/kha-nang-xu-ly-nuoc-thai-cua-cay-mai-dam

“Hướng dẫn đánh giá sự phù hợp của công nghệ xử lý nước thải và giới thiệu một số công nghệ xử lý nước thải đối với ngành Chế biến thuỷ sản, Dệt may, Giấy và bột giấy”

http://lib.hcmut.edu.vn/cong-nghe-xu-ly-nuoc-thai

“Thiết bị SBR cải tiến hiệu năng cao trong xử lý đồng thời các chất hữu cơ và nitơ trong nước thải chế biến cao su sau xử lý kỵ khí”

http://lib.hcmut.edu.vn/xu-ly-nuoc-thai-che-bien-cao-su

“Nghiên cứu chế tạo vật liệu mang vi sinh vật dạng chuyển động từ đá thủy tinh ứng dụng trong hệ bùn hoạt tính để xử lý nước thải sinh hoạt”

http://lib.hcmut.edu.vn/he-bun-hoat-tinh-xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat

“Khảo sát xử lý nước thải y tế bằng phương pháp keo tụ kết hợp quy trình fenton/ozone”

http://www.lib.hcmut.edu.vn/xu-ly-nuoc-thai-y-te

“Phương pháp xử lý nước thải y tế bằng màng sinh học (Membrane Bio Reactor, MBR) kết hợp giá thể di động (Sponge)”

http://www.lib.hcmut.edu.vn/phuong-phap-xu-ly-nuoc-thai-y-te

Biến chất thải dệt nhuộm thành khí và nước

http://www.lib.hcmut.edu.vn/bien-chat-thai-det-nhuom-thanh-khi-va-nuoc

“Kỹ thuật màng: khái niệm, thiết kế hệ thống và ứng dụng”

http://www.lib.hcmut.edu.vn/ky-thuat-mang

“Đánh giá tiềm năng ứng dụng công nghệ MBR cho xử lý nước thải nhiễm dầu ở Việt Nam”

http://lib.hcmut.edu.vn/xu-ly-nuoc-thai-nhiem-dau

“Đánh giá khả năng xử lý nước thải dệt nhuộm của hóa chất keo tụ PGα21Ca và phèn nhôm”

http://lib.hcmut.edu.vn/xu-ly-nuoc-thai-det-nhuom

“Phát thải các PCDD/F trong khí thải, nước thải, bùn thải từ lò đốt chất thải y tế ở thành phố Hồ Chí Minh”

http://lib.hcmut.edu.vn/pcddf-trong-khi-thai-nuoc-thai-va-bun-thai

“Nghiên cứu sự sinh khí metan từ hệ thống UASB xử lý nước thải tại Công ty Cổ phần Mía đường Hòa Bình”

http://lib.hcmut.edu.vn/khi-metan-trong-xu-ly-nuoc-thai

“Nghiên cứu phổ hấp thụ của một số hợp chất hữu cơ trong nước thải nhuộm và ảnh hưởng của một số ion nhằm xác định COD bằng quang phổ hấp thụ tử ngại UV 254nm”

http://lib.hcmut.edu.vn/hop-chat-huu-co-trong-nuoc-thai-nhuom

“Vai trò của công tác đánh giá chất lượng nước thải chăn nuôi lợn trong việc xác định công nghệ xử lý”

http://lib.hcmut.edu.vn/danh-gia-chat-luong-nuoc-thai-chan-nuoi

“Tổng quan về kỹ thuật yếm khí cao tải trong xử lý nước thải”

http://lib.hcmut.edu.vn/yem-khi-cao-tai-trong-xu-ly-nuoc-thai

“Ứng dụng phương pháp lọc từ tính để tách kim loại nặng trong nước thải công nghiệp”

http://lib.hcmut.edu.vn/tach-kim-loai-nang-trong-nuoc-thai

“Sự tích lũy BPA trong trầm tích khu vực tiếp nhận nước thải sau xử lý của bãi chôn lấp Phước Hiệp, TP.Hồ Chí Minh”

http://lib.hcmut.edu.vn/tich-luy-bpa-trong-tram-tich-noi-nhan-nuoc-thai

“Hệ thống xử lý nước thải thuộc da”

http://www.lib.hcmut.edu.vn/he-thong-xu-ly-nuoc-thai-thuoc-da

“Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm”

http://lib.hcmut.edu.vn/he-thong-xu-ly-nuoc-thai-det-nhuom

Xử lý nước thải

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn