Cải tiến chất lượng

Giá:
45,000 đ

Tác giả: Nguyễn Như Phong
Năm xuất bản: 2013
ISBN: 978-604-73-1554-3

Số lượng

Cải tiến chất lượng là một một chức năng quan trọng của kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, được biên soạn cho các đối tượng từ sinh viên, học viên đến nghiên cứu sinh ở ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp và các ngành liên quan

MỤC LỤC

Chương 1  Hệ thống sản xuất
Chương 2  Chất lượng
Chương 3  Cải tiến chất lượng
Chương 4  Kaizen
Chương 5  Six Sigma
Chương 6  Xác định
Chương 7  Đo lường
Chương 8  Phân tích
Chương 9  Cải tiến
Chương 10  Kiểm soát
Phụ lục A  Thống kê trong công nghiệp 
Phụ lục B  Lý thuyết tập mờ
Phụ lục C  Lý thuyết khả năng
Phụ lục D Thuật ngữ viết tắt ngành KTHTCN 
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn