Thông báo V/v Tổ chức lớp Hướng dẫn sử dụng Thư viện trực tuyến năm học 2021-2022TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA                         Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
                THƯ VIỆN                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2021


THÔNG BÁO
Về việc Tổ chức lớp Hướng dẫn sử dụng Thư viện trực tuyến
Năm học 2021 - 2022

         Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thư viện cho các bạn sinh viên trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid -19, Thư viện tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng thư viện trực tuyến. Đây là điều kiện bắt buộc đối với sinh viên chính quy để được cấp tài khoản sử dụng Thư viện Trường và các thư viện trong Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM.

Thời gian tổ chức:

-         Tổ chức thường xuyên các lớp trong tháng 10, tháng 11 năm 2021.

-         Ngoài ra, Thư viện còn tổ chức các lớp hướng dẫn theo nhu cầu đăng ký trong suốt năm học (số lượng từ 20 bạn trở lên).

Thời gian hướng dẫn: Thứ Hai đến Chủ nhật

- Buổi sáng: Từ 08g00 đến 09g30

- Buổi chiều: Từ 14g00 đến 15g30

Nội dung hướng dẫn:

-  Giới thiệu khái quát về Thư viện

-  Nội quy Thư viện

-  Hướng dẫn tra cứu tài liệu

-  Giới thiệu Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM và nguồn lực của Hệ thống.

Hình thức đăng ký lớp Hướng dẫn sử dụng Thư viện (HDSDTV)

-  SV đăng ký tham gia học vào các ngày trong tuần từ Thứ Hai đến Chủ nhật.

- SV đăng ký theo lớp hoặc đăng ký cá nhân:

 Đăng ký theo lớp: Lớp trưởng lập danh sách SV tham gia (bao gồm Họ tên, MSSV, Lớp, SĐT, Email) & đăng ký thông tin về ngày/giờ tham gia gửi về email phucvu.thuvien@hcmut.edu.vn

 Đăng ký cá nhân: SV đăng ký theo đường link Đăng ký lớp HDSDTV trên trang web hoặc fanpage TV. Thư viện gửi mail và link Google meet mời SV tham gia lớp HDSDTV (nếu có thay đổi về ngày/giờ TV sẽ xác nhận lại với SV qua email, SĐT).

Đối với các đối tượng bạn đọc khác (Cán bộ, Học viên Cao học, SV không chính quy, bạn đọc trong khối ĐHQG, bạn đọc ngoài): Liên hệ cấp tài khoản sử dụng Thư viện qua email: phucvu.thuvien@hcmut.edu.vn.

 

                                                                                                                          THƯ VIỆN

.

Thông báo V/v Tổ chức lớp Hướng dẫn sử dụng Thư viện trực tuyến năm học 2021-2022

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn