Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ (TCKH ĐHCT) là cơ sở dữ liệu mở, đăng tải trực tuyến toàn văn miễn phí các bài báo nhằm cung cấp kiến thức và thành tựu khoa học phục vụ đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng vào sản xuất.

TCKH ĐHCT được xuất bản ở 2 ngôn ngữ:

- Tiếng Việt (ISSN 1859-2333): 6 kỳ (tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12).

- Tiếng Anh (ISSN 2615-9422): 3 kỳ (tháng 3, 7, 11).

 

TCKH ĐHCT gồm 4 chuyên san:

- Khoa học Tự nhiên - Công nghệ - Môi trường.

- Nông nghiệp - Thủy sản - Công nghệ Sinh học.

- Khoa học Xã hội - Nhân văn - Giáo dục.

- Khoa học Chính trị - Kinh tế - Pháp luật.

Truy cập TCKH ĐHCT:

https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn