Số liệu điều kiện tự nhiên trong xây dựng

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

Ký hiệu: QCVN 02:2009/BXD.

Năm ban hành: 2009.

Cơ quan soạn thảo: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng.

Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng của Quy chuẩn này được áp dụng cho việc lập, thẩm định, phê duyệt các hoạt động xây dựng bao gồm:

- Lập quy hoạch xây dựng.

- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thiết kế xây dựng công trình.

- Thi công xây dựng công trình.

- Giám sát thi công xây dựng công trình.

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Việt Nam.

Các số liệu trong quy chuẩn này gồm:

- Số liệu khí tượng.

- Số liệu thời tiết và hiện tượng tự nhiên bất lợi.

- Áp lực và vận tốc gió dùng trong thiết kế.

- Mật độ sét đánh và số liệu động đất dùng trong thiết kế.

Toàn văn QCVN 02:2009/BXD

http://ibst.vn/DATA/nhyen/QCVN%2002-2009%20BXD%20So%20lieu%20tu%20nhien.pdf

Số liệu điều kiện tự nhiên trong xây dựng

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn