Sách giáo trình

Kỹ thuật chế tạo
Địa chất cơ sở
Địa chất môi trường
Thạch học
Kết cấu thân tàu
Cơ học kết cấu

Sách giáo trình

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn