Sách

Kỹ thuật đo

Kỹ thuật đoHot

Sách “Kỹ thuật đo trong động cơ đốt trong và ô tô”.

Địa vật lý ứng dụng

Địa vật lý ứng dụngHot

Sách “Địa vật lý ứng dụng trong khảo cổ, khảo sát đê đập, địa chất công trình và môi trường ở Việt Nam”.

Chi tiết máy

Chi tiết máyHot

Sách “Thiết kế chi tiết máy”.

Cơ học môi trường liên tục

Cơ học môi trường liên tụcHot

Sách “Cơ học môi trường liên tục: các phương trình cơ bản và ứng dụng”.

Công nghệ vật liệu

Công nghệ vật liệuHot

Sách “Công nghệ vật liệu”.

Cảm biến và ứng dụng

Cảm biến và ứng dụngHot

Sách “Cảm biến và ứng dụng: vật lý - linh kiện - mạch điện ứng dụng”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí MinhHot

Sách “Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị”.

Định lượng trong kinh doanh và xây dựng

Định lượng trong kinh doanh và xây dựngHot

Sách “Phương pháp định lượng trong quản lý kinh doanh và dự án xây dựng”.

Sắc ký và chiết tách

Sắc ký và chiết táchHot

Sách “Phương pháp phân tích sắc ký và chiết tách”.

Hệ động lực

Hệ động lựcHot

Sách “Ổn định của hệ động lực và các áp dụng kỹ thuật”.

Sách

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn