Sách

Thế giới ca ngợi và thương tiếc

Thế giới ca ngợi và thương tiếcHot

Sách “Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chí Minh”.

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhHot

Sách “Những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nhà dự báo thiên tài

Nhà dự báo thiên tàiHot

Sách “Hồ Chí Minh - nhà dự báo thiên tài”.

Ta bên Người, Người toả sáng trong ta

Ta bên Người, Người toả sáng trong taHot

Sách “Ta bên Người, Người toả sáng trong ta”.

Những bức thư của Bác

Những bức thư của BácHot

Sách “Hồ Chí Minh với những bức thư mong muốn hoà bình cho Việt Nam”.

Kỷ niệm về Bác

Kỷ niệm về BácHot

Sách “Kỷ niệm về Bác”.

Nhiên liệu động cơ đốt trong

Nhiên liệu động cơ đốt trongHot

Sách “Nhiên liệu thay thế cho động cơ đốt trong”.

Động cơ xăng và điezen

Động cơ xăng và điezenHot

Sách “Động cơ xăng và điezen”.

Động cơ đốt trong

Động cơ đốt trongHot

Sách “Động cơ đốt trong”.

Logic số

Logic sốHot

Sách “Thiết kế logic số”.

Sách

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn