Sách

Thâm nhập mạng máy tính

Thâm nhập mạng máy tínhHot

Sách “Kỹ thuật thâm nhập mạng máy tính và cách phòng ngừa hiệu quả: dành cho chuyên viên mạng máy tính”.

An ninh mạng

An ninh mạngHot

Sách “An ninh mạng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

Cơ sở công nghệ phần mềm

Cơ sở công nghệ phần mềmHot

Sách “Cơ sở công nghệ phần mềm: dùng cho sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin các trường Đại học”.

Công nghệ phần mềm

Công nghệ phần mềmHot

Sách “Công nghệ phần mềm: giáo trình dùng cho sinh viên ngành công nghệ thông tin các trường đại học, cao đẳng… thuộc các hệ đào tạo”.

Phòng chống mã độc và tấn công mạng

Phòng chống mã độc và tấn công mạngHot

Sách “Sổ tay phòng chống mã độc và tấn công mạng cho người dùng máy tính”.

An toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội

An toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hộiHot

Sách “An toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội”.

An toàn thông tin

An toàn thông tinHot

Sách “An toàn thông tin: mạng máy tính, truyền tin số và truyền dữ liệu”.

Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạoHot

Sách “Trí tuệ nhân tạo = thông minh + giải thuật”.

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệuHot

Sách “Mô hình hoá và thiết kế cơ sở dữ liệu”.

Quản trị cơ sở dữ liệu

Quản trị cơ sở dữ liệuHot

Sách “Quản trị cơ sở dữ liệu: dành cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học chuyên ngành công nghệ thông tin”.

Sách

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn