Phân tích định lượng

Giá:
98,000 đ

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân
Năm xuất bản: 2022
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ sáu
ISBN: 978-604-73-9358-9

Số lượng

Hóa phân tích là một phần của khoa học hóa học, và là một trong những môn học mà sinh viên khoa Hóa của các trường đại học khoa học tự nhiên và kỹ thuật đều phải học. Ngày nay, nhờ sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật điện tử và tin học, các thiết bị phân tích hóa học đã được hiện đại hóa, cho phép ta xác định nhanh chóng các mẫu phân tích chứa hàm lượng rất nhỏ với độ chính xác cao. Nhiều phòng thí nghiệm của các trường đại học, các viện, các trung tâm và các xí nghiệp được trang bị ngày càng nhiều các thiết bị phân tích và để có thể điều khiển các thiết bị này, đòi hỏi phải có một số hiểu biết nhất định về cơ sở lý thuyết và kỹ thuật vận hành chúng. 
Quyển sách PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG được biên soạn cho sinh viên các ngành công nghệ hóa học, thực phẩm, sinh học, vật liệu và dệt nhuộm thuộc Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.
 

MỤC LỤC

Phần mở đầu
Chương 1 Đại cương về hóa phân tích
Chương 2 Nhắc lại một số kiến thức  cần cho hóa phân tích
Chương 3 Hằng số đặc trưng của các cân bằng hóa học  đơn giản trong nước
Chương 4 Hằng số đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nước
Chương 5 Xử lý số liệu thực nghiệm theo phương pháp thống kê
Phần hai Các phương pháp phân tích hóa học
Chương 6 Phương pháp phân tích  khối lượng
Chương 7 Phương pháp phân tích thể tích (phương pháp chuẩn độ)
Phần ba Các phương pháp phân tích phổ nghiệm 
Chương 8 Khái quát về các phương pháp phân tích phổ
Chương 9 Phổ nguyên tử - phương pháp quang phổ hấp thu và phát xạ nguyên tử
Chương 10 Phổ tử ngoại - khả kiến
Chương 11 Phổ hồng ngoại và phổ Raman
Chương 12 Phổ huỳnh quang và lân quang
Chương 13 Phổ cộng hưởng từ
Chương 14 Phương pháp khối phổ (phổ khối lượng)
Phần bốn Các phương pháp phân tích điện hóa 
Chương 15 Khái quát về phương pháp phân tích điện hóa
Chương 16 Phương pháp điện khối lượng  và đo điện lượng
Chương 17 Phương pháp phân tích dựa vào việc đo thế
Chương 18 Phương pháp phân tích Volt – Ampere
Phần năm Phương pháp phân tích sắc ký
Chương 19 Các vấn đề chung của phương pháp sắc ký
Chương 20 Giới thiệu một số phương pháp sắc ký
Chương 21 Phương pháp tách bằng điện di mao quản
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn