Nội quy Thư viện

NỘI QUY THƯ VIỆN
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH 

 

Nội quy này bảo vệ quyền lợi của tất cả bạn đọc khi sử dụng thư viện và đảm bảo hoạt động của thư viện ngày càng hiệu quả hơn. Bạn đọc cần thể hiện tính tự giác trong việc tuân thủ Nội quy khi  sử dụng thư viện.
 

1. Đối tượng phục vụ

Sinh viên, học viên, giảng viên, CBVC đã  đăng ký và được cấp quyền sử dụng tại Bộ phận quản lý bạn đọc của Thư viện ĐHBK.


2. Thẻ thư viện

Là thẻ sinh viên, học viên, giảng viên, CBVC do trường cấp (nơi bạn đọc đang học tập, giảng dạy, công tác,…) và đã được bộ phận quản lý bạn đọc của Thư viện ĐHBK cấp quyền sử dụng.


3. Vào và ra khỏi thư viện

3.1. Trước khi vào các phòng đọc, bạn đọc phải xuất trình thẻ, ghi lại mã số sinh viên (MSSV) tại quầy tiếp sinh viên và nhận chìa khoá để gửi các đồ dùng cá nhân (túi, cặp sách, …) vào nơi quy định.   

3.2. Nghiên cấm việc sử dụng thẻ của người khác vào Thư viện. 

3.3. Nếu vi phạm các mục 3.1, 3.2, bạn đọc sẽ không được sử dụng Thư viện từ 2 (hai) tuần cho tới 1 (một) tháng tùy theo mức độ vi phạm và ý thức của bạn đọc. Nếu vi phạm nhiều lần sẽ bị truất quyền sử dụng Thư viện.


4. Mượn và trả tài liệu của thư viện

4.1. Sau khi đã chọn được tài liệu cần mượn, bạn đọc phải mang tài liệu tới bàn thủ thư để đăng ký vào hệ thống mượn - trả của Thư viện.  

4.2. Số lượng tên tài liệu và thời hạn mượn tài liệu về nhà  {xem điều 4 - “Quy định mượn sách về nhà”}.

4.3. Tài liệu chỉ được phép gia hạn khi nào không có bạn đọc khác yêu cầu hoặc số lượng bản còn lại trong Thư viện nằm trong hạn định được phép cho mượn về nhà.

4.4. Bạn đọc có trách nhiệm trả lại các tài liệu đã mượn về nhà cho Thư viện theo thời hạn đã quy định. Trường hợp trả tài liệu trễ hạn, bạn đọc phải nộp phạt  {xem điều 4 - “Quy định mượn sách về nhà”}. 

4.5. Bất kỳ tài liệu nào cũng có thể được thu về trước kỳ hạn theo kế hoạch đột xuất của Thư viện. Thư viện sẽ gửi thông báo đến cho bạn đọc qua địa chỉ E-mail: MSSV@hcmut.edu.vn. Trong thời hạn 07 ngày sau khi nhận được yêu cầu thu hồi tài liệu, bạn đọc phải mang trả lại tài liệu đó cho Thư viện. 

4.6. Vào cuối mỗi học kỳ theo qui định, những khoản nợ đối với Thư viện phải được xử lý. Sinh viên vi phạm sẽ không được nhận kết qủa đăng ký môn học của học kỳ kế tiếp {Xem điều 8 - “Quy định mượn sách về nhà”}. 

4.7. Bạn đọc phải trả lại toàn bộ tài liệu đã mượn theo quy định và phải hoàn tất thanh toán nợ với Thư viện (nếu có). Thư viện sẽ phối hợp với Phòng Đào Tạo, Ban Chủ Nhiệm Khoa… xử lý các trường hợp bạn đọc chưa hoàn trả đầy đủ tài liệu và chưa thanh toán nợ đối với Thư viện {Xem điều 9- “Quy định mượn sách về nhà

5. Làm hỏng và làm mất tài liệu Thư viện 

5.1. Bạn đọc phải có trách nhiệm bảo quản cẩn thận các tài liệu của thư viện.Nếu bạn đọc làm hư hỏng hoặc thất lạc tài liệu của Thư viện sẽ phải đền lại tài liệu gốc hoặc bồi thường chi phí tương ứng cho việc mua lại hoặc tái tạo thay thế tài liệu đó {Xem điều 6 +7 “Quy định mượn sách về nhà}. 

5.2. Gây thiệt hại về tài sản của Thư viện bạn đọc sẽ phải bồi thường hoặc bị kỷ luật theo Quy định của Nhà trường.

6. Hành vi trong Thư viện

6.1. Tất cả bạn đọc phải xuất trình thẻ thư viện khi vào Thư viện. 

6.2. Không được mang tài liệu hay vật dụng cá nhân khi vào phòng đọc ngoại trừ 02 cuốn tập và đồ dùng học tập.  

6.3. Không được chụp ảnh, quay phim các tài liệu có trong thư viện. Trường hợp muốn chụp ảnh, quay phim trong khuôn  viên Thư viện để làm tư liệu, minh hoạ,…phải được sự đồng ý của Ban Giám Đốc. 

6.4. Không được phép ăn, uống các loại nước có ga và hút thuốc lá, xả rác trong Thư viện. 

6.5. Không được mang theo các loại vũ khí, chất cháy nổ vào Thư viện. 

6.6. Bạn đọc phải ăn mặc nghiêm chỉnh, có thái độ lịch sự, không đội mũ khi vào Thư viện. 

6.7. Đảm bảo sự yên tĩnh trong Thư viện. Không trao đổi ồn ào, nói chuyện qua điện thoại, gây mất trật tự… Máy điện  thoại di động chỉ được để ở chế độ rung. 

6.8. Vi phạm các mục 6.2....đến 6.7 bạn đọc sẽ không được sử dụng Thư viện trong thời gian từ 2 (hai) tuần cho tới 1 (một) tháng tùy theo mức độ vi phạm và ý thức của bạn đọc. Nếu vi phạm nhiều lần sẽ bị truất quyền sử dụng Thư viện.

7. Trách nhiệm đối với các vật dụng cá nhân của bạn đọc 

7.1. Thư viện có các ngăn tủ với ổ khóa để bạn đọc tự gửi những vật dụng cá nhân trước khi vào phòng đọc. Nhận chìa  khóa ngăn tủ từ cán bộ thủ thư  và trả lại ngay trong ngày.

7.2. Khi làm mất, thất lạc, hư hỏng chìa khóa, bạn đọc phải hoàn trả phí để làm lại chìa khóa đó.
 

Lưu ý: Không để tiền bạc, đồ trang sức, vật dụng quý giá ở nơi gửi túi, cặp sách. Khi xảy ra mất mát tiền bạc, vật dụng  quý giá,…Thư viện sẽ không chịu trách nhiệm.


 

Nội quy Thư viện

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn