Nguồn điện mặt trời 1 MWp

Bài báo "Vị trí tối ưu và ảnh hưởng của các nguồn điện mặt trời 1 MWp lên bảo vệ lưới điện phân phối".

Tác giả: Đặng Tuấn Khanh, Trần Huy Hoàn, Trương Hoàng Bảo Huy.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ. 

Ngày nay, sự thâm nhập các nguồn điện phân tán vào mạng điện phân phối ngày càng nhiều, nhất là các nguồn điện mặt trời dạng 1 MWp vì mô hình này được hưởng chính sách giá mua điện ưu đãi. Để đạt hiệu quả giảm tổn thất mạng điện phân phối, bài báo sử dụng thuật toán Symbiotic Organism Search (SOS) để tìm vị trí tối ưu cho các nguồn điện mặt trời này. Tuy nhiên, khi các nguồn điện phân tán này kết nối vào lưới điện phân phối, chúng có thể gây mất chọn lọc sự phối hợp giữa tự đóng lại và cầu chì, các thiết bị bảo vệ chính của lưới điện phân phối.


Điểm nổi bật của bài báo đó là dựa trên tính sẵn có của tự đóng lại, cầu chì, và có xét đến hệ số Khc (hệ số ảnh hưởng bởi thời gian tự đóng lại và số lần tác động) đề ra giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để đảm bảo sự phối hợp chọn lọc của tự đóng lại – cầu chì. Thuật toán SOS và giải pháp đề xuất được áp dụng cho lưới điện phân phối 22 kV 473TH ở Tây Ninh. Các kết quả mô phỏng bằng phần mềm Matlab và Etap cho thấy thuật toán SOS cũng như giải pháp đã đưa ra giúp ích cho việc qui hoạch, định vị nguồn điện phân tán, đồng thời khắc phục được sự phối hợp không chọn lọc của tự đóng lại – cầu chì.


Đọc toàn văn:

http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/815/1136

Nguồn điện mặt trời 1 MWp

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn