Nghiên cứu khoa học phương pháp và kỹ thuật

Giá:
38,000 đ

Tác giả: Bùi Phương Trinh (Chủ biên) - Huỳnh Ngọc Thi - Đỗ Tiến Sỹ
Năm xuất bản: 2021
ISBN: 978-604-73-7903-3

Số lượng

Nghiên cứu khoa học đã và đang được xem là một trong những vấn đề rất cần thiết vì nó đóng một vai trò quan trọng cho sự phát triển của một quốc gia. Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, nghiên cứu khoa học cần phải được đầu tư, tập trung và nổ lực thực hiện hơn nữa, để không những nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục và phát triển một quốc gia mà còn góp phần tạo nền tảng cho hòa nhập quốc tế, khẳng định vị trí khoa học nước nhà. 
Nghiên cứu khoa học được nói ở đây có thể hiểu là “nghiên cứu cơ bản” hay “nghiên cứu ứng dụng”. Chúng ta không nên so sánh vấn đề nghiên cứu nào quan trọng hơn hay ứng dụng thực tiễn hơn. Nếu hiểu một cách trọn vẹn thì những nghiên cứu cơ bản, về lý thuyết luôn là nền tảng cơ sở, bước đệm cho những nghiên cứu ứng dụng nối tiếp theo. Do đó, chúng ta nên nhận thức rằng không tồn tại ranh giới giữa “nghiên cứu cơ bản” và “nghiên cứu ứng dụng”.
 

MỤC LỤC

Chương 1 Hình thành ý tưởng (ideation) phục vụ cho nghiên cứu khoa học
Chương 2 Phương pháp làm việc theo nhóm (teamwork)
Chương 3 Phương pháp tìm kiếm (search) và lược khảo tltk
Chương 4 Trích dẫn tài liệu khoa học và cách sử dụng phần mềm trích dẫn để tránh lỗi đạo văn
Chương 5 Cấu trúc một nghiên cứu khoa học
Chương 6 Giao tiếp và trình bày trong nghiên cứu khoa học
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn