Mô phỏng kinh doanh

Giá:
17,000 đ

Tác giả: Cao Hào Thi - Võ Văn Huy - Huỳnh Trung Lương
Năm xuất bản: 2014
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ hai
ISBN: 978-604-73-2748-5

Số lượng

Quyển sách này là phần 1 của giáo trình mô phỏng, tập trung chủ yếu vào nội dung mô phỏng ngẫu nhiên rời rạc. Sách được viết thành bốn chương: Giới thiệu về mô phỏng; Mô phỏng bằng bảng tính; Mô phỏng bằng phần mềm chuyên dụng; Ứng dụng mô phỏng với @RISK trong một số bài toán về quản trị kinh doanh. Các ứng dụng mô phỏng trình bày bao gồm mô phỏng trong phân tích tài chính, hoạch định ngân sách, bài toán cạnh tranh thị phần, hoạch định tồn kho và quản lý chất lượng.

MỤC LỤC

Chương 1 Giới thiệu về mô phỏng
Chương 2  Mô phỏng bằng bảng tính
Chương 3  Mô phỏng bằng phần mềm chuyên dụng
Chương 4  Ứng dụng của mô phỏng với @RISK

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn