Lý thuyết tàu thủy Tập 1: Tính nổi, ổn định nguyên vẹn, ổn định tai nạn, chòng chành tàu, tính ăn lái, quay trở

Giá:
79,000 đ

Tác giả: Trần Công Nghị
Năm xuất bản: 2018
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ tư
ISBN: 978-604-73-2983-0

Số lượng

Sách “LÝ THUYẾT  TÀU THỦY”  đươc trình bày trong hai tập, tiện lợi  khi sử dụng.   Tập I trình bày những đề tài sau:  (1)  Tính nổi tàu thủy, (2)  Ổn định nguyên vẹn, (3)  Ổn định tai nạn, (4) Chòng chành tàu,  (5)  Tính ăn lái và tính giữ  hướng.

MỤC LỤC

Chương 1  Tính nổi
Chương 2  Ổn định nguyên vẹn
Chương 3  Ổn định tai nạn tàu thủy
Chương 4  Chòng chành tàu
Chương 5  Tính ăn lái và tính quay trở
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn