Kỹ thuật màng Khái niệm, thiết kế hệ thống và ứng dụng

Giá:
88,000 đ

Tác giả: Mai Thanh Phong (Chủ biên) - Mai Xuân Kỳ - Mai Hà Thanh Uyên
Năm xuất bản: 2019
ISBN: 978-604-73-7025-2

Số lượng

Trong những năm gần đây, các phương pháp kỹ thuật công nghệ màng được sử dụng ngày càng nhiều hơn trong các lĩnh vực làm sạch nước cấp, xử lý nước thải, phân riêng các hỗn hợp chất lỏng, các hỗn hợp các chất khí (các hỗn hợp đồng nhất và các hỗn hợp không đồng nhất) trong công nghiệp hoá học so với các công nghệ cổ điển truyền thống.
 Đặc biệt trong y học, việc sử dụng kỹ thuật màng trong lọc máu, trong kỹ thuật thận nhân tạo gần như là phương pháp không thể bị cạnh tranh. Đó là chưa kể đến sử dụng công nghệ màng trong cô đặc Anbumin, trong sản xuất nước quả ép trong công nghiệp thực phẩm, phân tách không khí sản xuất oxy dùng trong  y tế và sản xuất nitơ cho công nghiệp.
 

MỤC LỤC

Chương 1  quá trình màng, động lực và các trở lực truyền vận  
Chương 2  Màng lọc, cấu trúc, vật liệu và công nghệ sản xuất 
Chương 3  Mô hình hóa quá trình truyền vận trong màng  
Chương 4  Phân cực nồng độ trong quá trình lọc màng 
Chương 5 Quá trình trao đổi chất ở các lớp sát màng 
Chương 6  Các cấu trúc module  
Chương 7  Thiết kế thiết bị màng và ghép các module 
Chương 8  Giá thành 
Chương 9  Thẩm thấu ngược 
Chương 10  Lọc na nô 
Chương 11  Siêu lọc và vi lọc 
Chương 12  Điện thấm tách 
Chương 13  Thẩm thấu-bốc hơi và thẩm tách  hơi 
Chương 14  Công nghệ thẩm tách khí 
Chương 15   Các thiết bị tiếp xúc màng 
Chương 16  Thiết bị phản ứng màng 
Chương 17  Xu hướng phát triển trong kỹ thuật lọc màng 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn