Kinh tế xây dựng

Giá:
54,000 đ

Tác giả: Nguyễn Công Thạnh
Năm xuất bản: 2020
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ tư
ISBN: 978-604-73-0978-8

Số lượng

Kinh tế Xây dựng được biên soạn theo đề cương môn học Kinh tế Xây dựng - Khoa Xây dựng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM, cuốn sách này có thể làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác đào tạo cán bộ ngành xây dựng ở các trường đại học và cao đẳng, đồng thời cũng có thể là tài liệu tham khảo tốt cho cán bộ làm công tác quản lý, nghiên cứu và điều hành sản xuất - kinh doanh xây dựng.

MỤC LỤC

Mở đầu  Đối tượng và nhiệm vụ kinh tế xây dựng 
Chương 1 Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản
Chương 2 Kế hoạch hóa xây dựng cơ bản
Chương 3 Đầu tư xây dựng cơ bản và hiệu quả kinh tế đầu tư
Chương 4 Tiến bộ kỹ thuật và công nghệ trong xây dựng
Chương 5 Thiết kế trong xây dựng
Chương 6 Lao động và tiền lương trong xây dựng
Chương 7 Vốn sản xuất và kinh doanh trong xây dựng
Chương 8 Giá thành trong xây dựng
Chương 9 Hạch toán và phân tích hoạt động kinh tế trong xây dựng
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn