Kiến trúc công trình

Giá:
29,000 đ

Tác giả: Nguyễn Tài My
Năm xuất bản: 2009
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ hai

Số lượng

Kiến trúc là một khái niệm sâu rộng, bao trùm nhiều khái niệm khác thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội... cho nên việc phân tích và khái quát những vấn đề cơ bản Kiến trúc

MỤC LỤC

Chương 1 Tương quan về kiến trúc
Chương 2 Cơ sở thiết kế
Chương 3 Bố cục không gian kiến trúc
Chương 4 Nguyên tắc thiết kế kiến trúc
Chương 5 Yếu tố vật lý kỹ thuật
Phụ lục Dữ kiện cơ bản của Ernst Neufert

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn