Khoa Quản lý Công nghiệp

Kế toán đại cương
Kế toán quản trị
Kế hoạch kinh doanh
Mô phỏng kinh doanh
Máy tính trong kinh doanh
Quản lý chất lượng
Hệ thống sản xuất

Khoa Quản lý Công nghiệp

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn