Khoa Quản lý Công nghiệp

Hệ thống sản xuất
Quản lý chất lượng
Máy tính trong kinh doanh
Mô phỏng kinh doanh
Kế hoạch kinh doanh
Kế toán quản trị
Kế toán đại cương

Khoa Quản lý Công nghiệp

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn