Khoa Kỹ thuật Xây dựng

Cơ học đất
Gis căn bản
Địa chất công trình
Phương pháp định lượng
Địa chất công trình
Động lực học kết cấu
Độ tin cậy kết cấu
Nền móng
Công trình trên đất yếu
Công trình ven biển
Công trình bến cảng
Cơ kết cấu nâng cao

Khoa Kỹ thuật Xây dựng

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn