Khai thác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

Giá:
22,000 đ

Tác giả: Nguyễn Việt Kỳ - Ngô Đức Chân - Bùi Trần Vượng
Trần Văn Chung - Hoàng Văn Vinh
Năm xuất bản: 2006

Số lượng

Trong chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ, môn học “Khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất (303041)” là môn học tích hợp một khối lượng lớn kiến thức chuyên ngành cho sinh viên địa kỹ thuật. Tài liệu KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT được nhóm tác giả soạn thảo nhằm phục vụ cho môn học cùng tên.

MỤC LỤC

Chương 1 Điều tra địa chất thủy văn chuyên môn
Chương 2 Khoan và kết cấu giếng khoan địa chất thủy văn
Chưong 3 Xác định các thông số địa chất thủy văn theo tài liệu thí nghiệm ngoài trời
Chưong 4 Bổ sung nhân tạo trữ lượng nước dưới đất
Chưong 5 Sự ô nhiễm nước dưới đất
Chưong 6 Cơ sở lý thuyết mô hình dòng chảy nước dưới đất
Chưong 7 Quản lý tài nguyên nước dưới đất
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn