Khái lược lịch sử đô thị

Giá:
21,000 đ

Tác giả: Lê Thị Bảo Thư
Năm xuất bản: 2021
ISBN: 978-604-73-8071-8

Số lượng

Tài liệu tham khảo này tập hợp và hệ thống hóa các sự kiện lịch sử, các câu chuyện lịch sử, các nhân vật có tầm ảnh hưởng và diễn biến trong lịch sử để góp phần giải đáp các câu hỏi vì sao trong kiến trúc và quy hoạch. Những câu chuyện lịch sử đã phổ biến nay được kể lại dưới góc độ chuyên môn kiến trúc quy hoạch sẽ làm rõ mối quan hệ giữa phương thức sản xuất với diện mạo đô thị trong từng hình thái kinh tế xã hội.

MỤC LỤC

Chương 1  Khái quát lịch sử định cư
Chương 2  Lịch sử đô thị nhìn từ góc độ lịch sử các hình thái kinh tế xã hội  
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn