Kế toán quản trị

Giá:
34,000 đ

Tác giả: Phạm Ngọc Thúy (Chủ biên)
Phạm Tiến Minh - Nguyễn Bích Ngọc - Võ Thị Thanh Nhàn
Năm xuất bản: 2011
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ nhất
ISBN: 978-604-73-0396-0

Số lượng

Quyển sách này nhằm giới thiệu nội dung, nhiệm vụ cơ bản của Kế toán quản trị trong DN và một số công cụ kế toán thường được sử dụng trong hoạch định, kiểm soát và ra quyết định. Đối tượng đọc là các nhà quản lý DN và các sinh viên ngành quản lý không thuộc chuyên ngành kế toán. 

MỤC LỤC

Chương 1  Tổng quan về kế toán quản trị 
Chương 2  Chi phí và phân loại chi phí 
Chương 3  Các hệ thống tính chi phí (1) - tính chi phí theo đơn hàng
Chương 4  Các hệ thống tính chi phí (2) - tính chi phí theo quá trình
Chương 5  Hệ thống kế toán chi phí và thông tin ra quyết định
Chương 6  Phân tích quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận
Chương 7  Hoạch định ngân sách tổng thể
Chương 8  Ngân sách linh hoạt và phân tích biến động
Chương 9  Kế toán trách nhiệm và định giá chuyển giao nội bộ
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn