Kế toán đại cương

Giá:
42,000 đ

Tác giả: Phạm Ngọc Thúy (Chủ biên)
Phạm Tuấn Cường - Trần Mỹ Hạnh
Năm xuất bản: 2015
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ năm
ISBN: 978-604-73-3639-5

Số lượng

Quyển sách được viết dựa trên đề cương môn học "Kế toán 1" Khoa Quản lý Công nghiệp - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM đồng thời có tham khảo hệ thống kế toán Mỹ, một trong những hệ thống kế toán được đánh giá là khá hoàn chỉnh.

MỤC LỤC

Chương mở đầu Giới thiệu môi trường kế toán
Chương 1 Thông tin kế toán và quyết định trong kinh doanh
Chương 2 Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế
Chương 3 Hiệu chỉnh và hoàn tất chu trình kế toán
Chương 4 Kế toán doanh nghiệp thương mại
Chương 5 Kế toán tồn kho
Chương 6 Kế toán tài sản cố định
Chương 7 Kế toán nguồn vốn
Chương 8  Kế toán cho doanh nghiệp sản xuất 
Chương 9 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Chương 10  Phân tích và diễn dịch các báo cáo tài chính

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn