Hướng dẫn tìm kiếm trong CSDL

CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bản in

Bản điện tử

Vị trí phục vụ lưu hành tài liệu và các hướng dẫn

Sách

x

Kho lưu - Kho mở trệt A2

Kho mở lầu A2 & CS H1

Báo – Tạp chí

x

Phòng đọc báo & tạp chí

/

Báo – Tạp chí chuyên ngành

x

x

Phòng đọc Sau Đại học

/

Tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam

x

x

Phòng đọc Sau Đại học

/

Tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM

x

Phòng đọc Sau Đại học

/

Sáng chế phát minh

x

Phòng đọc Sau Đại học

/

Luận văn – Luận án    

x

x

Phòng đọc Sau Đại học

/

E-books

x

Phòng đọc Sau Đại học

/

Báo cáo khoa học cấp Trường- Cấp ĐHQG- Cấp Bộ (lưu chiểu)

x

Phòng đọc Sau Đại học

Tuyển tập Báo cáo khoa học

x

x

Phòng đọc Sau Đại học

/

Các bài báo cáo khoa học

(trích tuyển tập)

x

Phòng đọc Sau Đại học

Kho lưu-Kho mở trệt A2

Hướng dẫn tìm kiếm trong CSDL

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn